ÅRSKORT / MÅNEDSKORT

Alle brukere av Trollfjordveggen må signere digital ansvarserklæring. Denne finner du her

Hadsel Hallpark Drift er ansvarlig for bruk og utleie av Trollfjordveggen. Et hovedmål med Trollfjordveggen er at den skal være tilgjengelig for flest mulig.

Trollfjordveggen vil derfor være tilgjengelig for personer med gyldig årskort eller månedskort fra kl 06:00-23:00 hele året. (Vi gjør oppmerksom på at hallen kan være stengt ved større arrangement, kurs eller omfattende vedlikehold. Følg med på kalender for oppdateringer.)

Hadsel Hallpark jobber med å få i gang nytt påmeldings-system for tilgang i Trollfjordveggen. Frem til systemet er oppe å går ber vi om at all påmelding gjøres via e-post til post@hadselhallpark.no

Studenter kan ta kontakt på e-post post@hadselhallpark.no for priser og avtale.

Kodebrikke: Brikken er personlig og koster kr 30,-. Mister man brikken må man kjøpe ny.

Innehaver av årskort eller månedskort skal inneha Topptau- eller brattkort-kompetanse, og følge klatreanleggets til enhver tid gjeldende hallreglement. Om man tar med seg gjester skal det signeres ansvarserklæring FØR man benytter fasilitetene og Dropp-inn skal betales via vipps.

Årskort har 12 måneders binding og vil fornyes automatisk. Årskortet må sies opp skriftlig innen utgangen av årskortets varighet.

av Anders Noren.

opp ↑