ÅRSKORT / MÅNEDSKORT

Alle brukere av Trollfjordveggen må signere digital ansvarserklæring. Denne finner du her

Hadsel Hallpark Drift er ansvarlig for bruk og utleie av Trollfjordveggen. Et hovedmål med Trollfjordveggen er at den skal være tilgjengelig for flest mulig.

Trollfjordveggen vil derfor være tilgjengelig for personer med gyldig årskort eller månedskort fra kl 06:00-23:00 hele året. (Vi gjør oppmerksom på at hallen kan være stengt ved større arrangement, kurs eller omfattende vedlikehold. Følg med på kalender for oppdateringer.)

Fra januar 2020 har barn under 12år gratis tilgang til Trollfjordveggen, så lenge de er sammen med foresatte som har aktivt årskort/månedskort

Du bestiller årskort ved å følge denne linken.

*Medlemmer av Vesterålen Vertikal kan benytte denne linken. Husk det skal sendes inn bekreftelse på medlemskap i VV

Type kortOrdinær pris
pr mnd
Rabatt for medlem i Vesterålen Vertikal
Årskort 12 mnd binding299,-25%
Halvårskort 6mnd binding499,-25%
Ungdom 13-17år 12mnd binding*199,-25%
Familiekort 12 mnd binding**449,-25%
Løpende abn voksen/ungdom549,-
Dagspass/dropp inn120,-

Studenter kan ta kontakt på e-post post@hadselhallpark.no for priser og avtale.

* Ungdom må være fylt 16år for å kunne oppholde seg i hallen alene. 13-16 år må være under tilsyn av en voksen over 18år

** Familiekort gjelder for 2 voksne i samme husstand med egne barn opp til fylte 18år.

Kodebrikke: Brikken er personlig og koster kr 30,-. Mister man brikken må man kjøpe ny.

Innehaver av årskort eller månedskort skal inneha Topptau- eller brattkort-kompetanse, og følge klatreanleggets til enhver tid gjeldende hallreglement. Om man tar med seg gjester skal det signeres ansvarserklæring FØR man benytter fasilitetene og Dropp-inn skal betales via vipps.

Årskort har 12 måneders binding og vil fornyes automatisk. Årskortet må sies opp skriftlig innen utgangen av årskortets varighet.

Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

opp ↑