Ansvarserklæring

Alle brukere av Trollfjordveggen må signere digital ansvarserklæring. Har du signert papirversjonen tidligere, ber vi uansett om at det signeres på nytt digitalt.

Ansvarserklæringen finner du her

av Anders Noren.

opp ↑